Μάντεψε τα σωστά γράμματα για να βρεις τη λέξη. Έχεις 5 φορές δικαίωμα να κάνεις λάθος.
Τραγουδιστής ή ΣυγκρότημαΆλλος Τραγουδιστής ή Συγκρότημα