Μάντεψε τα σωστά γράμματα για να βρεις την/τις λέξη/λέξεις
Έχεις 5 φορές δικαίωμα να κάνεις λάθος.

Εικόνα απο: