Μάντεψε τα σωστά γράμματα για να βρεις τη λέξη. Έχεις 5 φορές δικαίωμα να κάνεις λάθος.
Διάλεξε Κατηγορία & Δυσκολία
βοήθεια : εχει το Hot Dog